Verplicht Asbest Attest

Als OVAM gecertificeerd bedrijf in de regio Antwerpen en de Kempen zijn wij gespecialiseerd in de opmaak van het verplichte Asbest Attest.

Vanaf 23 november 2022 werd het asbest attest immers verplicht bij elke overdracht of verkoop van woningen die gebouwd werden voor 2001. Meer zelfs, het asbestattest is een officieel document dat reeds aanwezig moet zijn tijdens het ondertekenen van de verkoopovereenkomst!

24/7 beschikbaar
Een vaste én eerlijke prijs

Kwalitatieve keuring die voldoet aan de wettelijke eisen.

Duidelijke en vooraf gekende prijs

Snelle levering van je asbestattest. Zonder stress.

Verplicht bij de overdracht en/of verkoop van uw woning!
Wat is het asbest attest?

Een verplichte inspectie ter plaatse

Een asbestattest (of voluit: asbestinventarisattest) is het resultaat van een asbestinventarisatie van uw woning of gebouw. De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een ADI; een gecertificeerde asbestdeskundige die steeds ter plaatse komt om een gebouwinspectie uit te voeren ter opmaak van het asbest attest.

Asbest is een stof, gebruikt als additief in de bouwsector vanwege zijn goede bouwtechnische eigenschappen. Spijtig genoeg is asbest schadelijk voor onze gezondheid en wil de Vlaamse Regering al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. De bedoeling is om op die manier Vlaanderen asbestveilig te maken tegen uiterlijk 2040.

Om een inventarisatie te maken van het aanwezige asbest in Vlaanderen, is het verplichte asbestattest in leven geroepen. Dit asbest attest moet er mee voor zorgen om de gevaarlijke asbesthoudende materialen te verwijderen uit onze woningen. Op dit moment is het asbest attest enkel verplicht bij een verkoop- of overdrachtstransactie. Echter tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar vaan een woning of gebouw, ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken!

Wacht daarom niet tot het einde en werk nu al mee aan een asbestveilig Vlaanderen. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor de opmaak van uw verplicht asbest attest en geniet nog van de verlaagde lanceringstarieven!

Heeft u plannen om uw woning in de nabije toekomst te verhuren of te verkopen? Wacht dan zeker niet te lang maar neem tijdig met ons contact op zodat een asbestdeskundige bij u kan langskomen voor de opmaak van het asbest attest.

4 EENVOUDIGE STAPPEN​

HOE VERLOOPT EEN INSPECTIE?​

1. Vooronderzoek

Het project wordt aangemaakt in de databank van OVAM en alle informatie wordt openomen in het inventarisatieplan.

2. Plaatsbezoek

Wij komen ter plaatse en brengen het inspectiegebied in kaart. Hierbij wordt een oplijsting gemaakt van de asbest verdachte materialen en bepalen we welke materialen we zullen bemonsteren.

3. Staalnames

Alle asbestverdachte materialen binnen het inspectiegebied worden onderzocht en bij twijfel bemonsterd.

4. Analyse en opmaak

Hierna worden de stalen aangeboden aan een erkend laboratorium en worden de laboratoriumresultaten verwerkt zodat wij u het juiste asbest attest kunnen afleveren.

+ 0
Tevreden klanten
0
Antwoord binnen 24u
Vertrouwd door meer dan 200 klanten.
Prijs

Hoeveel kost het?

De prijs van het asbestattest is afhankelijk van de grootte van de woning en het aantal monsternames. Echter, in tegenstelling tot veel van onze concullega’s, werken wij steeds aan een vaste, forfaitaire prijs die u vooraf zal worden aangeboden aan de hand van een offerte.

Al onze opdrachten omvatten het vooronderzoek, de inspectie en eventuele opmetingen, al de plaatselijke monsternames en laboratoriumanalyses, de verplichte OVAM- en COPRO bijdragen,…kortom het hele traject wordt u forfaitair op maat aangeboden en dit al vanaf 450€ exc. BTW!

Twijfel daarom niet en contacteer ons nu voor uw asbest attest!

tevreden klanten

Dankzij onze jarenlange expertise bent u in goede handen.

Vraag uw verplichte asbestattest aan bij verplichtasbestattest.com. Onze asbestdeskundigen staan 24/7 klaar voor de opmaak van uw verplicht asbest attest. Er wordt gewerkt met een vaste prijsopgave die afhankelijk is van de grootte van uw woning. U weet na goedkeuring van de offerte exact hoeveel u zal betalen, ongeacht het aantal stalen!

Betrouwbaar en efficient! Leuke vent die Vincent.

Simon Vercammen VeRcaBo

Fantastische service. Na 5 dagen had ik het resultaat.

Camille Van Riet VarCam

NIET DOEN! Vreselijke service en ongelooflijk duur.

Sem Bracke Semoco
faq

Enkele vragen

Wij beantwoorden hieronder de meest gestelde vragen over het asbest attest. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en we beantwoorden ze graag persoonlijk.

Het asbestattest is een certificaat dat aangeeft of er al dan niet asbest aanwezig is in een gebouw of woning. Het is verplicht bij de verkoop of overdracht van een woning of gebouw dat gebouwd is voor 2001. Het asbest attest geeft aan of er al dan niet asbest aanwezig is en waar het zich bevindt. Als er asbest aanwezig is en de kans op emissie met schadelijke gevolgen voor mensen in de omgeving dan moet dit op een veilige manier verwijderd worden door een gespecialiseerde aannemer. Op deze manier wordt de gezondheid van bewoners en werknemers beschermd en worden onnodige risico's vermeden.

Het asbestattest is verplicht omdat asbest een zeer gevaarlijk materiaal is dat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals asbestose en mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker). Asbest werd in het verleden veel gebruikt in de bouw, maar de gevaren ervan zijn pas later bekend geworden.

Om de blootstelling aan asbestvezels te beperken en gezondheidsrisico's te vermijden, zijn er wettelijke verplichtingen opgelegd voor gebouwen waarin gewerkt of gewoond wordt. Zo moeten gebouwen die gebouwd zijn voor 2001 verplicht een asbestinventaris hebben, opgesteld door een erkend asbestdeskundige inventarisatie of kortweg ADI.

In het kort: het verplicht stellen van het asbestattest is van groot belang om de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. Het maakt het mogelijk om regelmatig te controleren op de aanwezigheid van asbest en om actie te ondernemen bij de vaststelling hiervan. Het is een noodzakelijke stap om gezondheidsproblemen door asbest te voorkomen en om mensen bewust te maken van de gevaren die asbest met zich mee kan brengen.

Het voorleggen van een asbestattest is vanaf 23 november 2022 verplicht bij een “overdracht onder levenden” van “toegankelijke constructies met risicobouwjaar”, d.i. 2000 of ouder. Op 1 januari 2032 zal evenwel elke eigenaar van een constructie met dergelijk risicobouwjaar over een geldig asbestattest moeten beschikken, ongeacht of dit pand overgedragen wordt of niet.

Onder een “overdracht onder levenden” vallen naast verkoop, ook schenkingen en het vestigen of overdragen van een vruchtgebruik, erfpachtrecht, opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Voor erfenissen speelt dit niet, aangezien dit geen “overdracht onder levenden” is.

De verplichte opmaak van het asbestattest wordt door de Vlaamse overheid opgelegd voor elke toegankelijke constructie van voor 2001.

Toegankelijke “constructies”, houdt dit in dat deze verplichting niet enkel geldt voor residentieel vastgoed, maar evenzeer voor winkels, horeca, kantoren, industriële gebouwen,... Een toegankelijke constructie houdt evenwel in dat het dak minstens 1,5m hoog is. Daarnaast moet het pand ook minstens 20 m2 zijn, tenzij het deel uitmaakt van een groter gebouw waarvan de oppervlakte minstens 20 m2 is.

Het bouwjaar kan worden afgelezen op de kadastrale legger. Is dit bouwjaar niet vermeld, dan kan de eigenaar aan de hand van andere bewijsstukken dit bouwjaar proberen aan te tonen. Lukt niet dit, dan wordt de constructie als een constructie met risicobouwjaar beschouwd en is het voorzien van een asbestinventaris en asbestattest bij overdracht, verplicht.

Kortom, informeer je goed of het asbestattest voor je eigen woning verplicht is!

De prijs van het asbestattest is afhankelijk van de grootte van de woning en het aantal monsternames. Hoe groter de woning of hoe meer verdachte asbesthoudende materialen en dus hoe meer staalnames, hoe hoger de kostprijs. In tegenstelling tot veel van onze concullega’s, werken wij steeds aan een forfaitaire prijs die u vooraf zal worden aangeboden aan de hand van een offerte. Hierin zitten alle kosten inbegrepen zodat U niet voor verassingen komt te staan en u gerust kan zijn van een juiste prijszetting.

De kosten voor het opstellen van een asbestattest bij de verkoop van een gebouw of woning dat gebouwd is vóór 2001, zijn in principe voor de verkoper

Varibo ADI

Broechemsesteenweg 121
2520 Ranst

Tel: +32 479 81 70 01
E-mail: info@verplichtasbestattest.com

Vraag je offerte aan

Copyright © Varibo ADI